Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO DÂN DỤNG VÀ GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO PHỤC VỤ Y TẾ THIẾT BỊ

Bảo mật thông tin khách hàng
Bảo mật thông tin khách hàng
05/06/2020 - 02:06:57 PM | 1554
Bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI BCA (sau đây gọi tắt là "Chúng tôi")

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Công Ty Chúng tôi

- Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn muốn liên hệ tới Chúng tôi qua 028 62 62 62 62, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp chúng tôi cải thiện việc cung cấp dịch vụ, và sự hỗ trợ tốt nhất

- Khi nào thông tin được thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn điền vào Form liên hệ.

- Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin được lưu trữ từ khi bạn để lại thông tin trên website hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi qua Đơn hàng, liên hệ. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu chúng tôi hủy các thông tin này.

- Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng bài viết của Website.

Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

- Các bên thứ ba

Chún tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Gọi điện SMS Chỉ đường